Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
 Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin Oluşumu Çalışma Esas ve Usülleri Hk. Tebliğ
 TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Bilgi Broşürü
TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Başvuru Formu

 

Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız

  

(*) Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Tebliği'ne göre, olumsuz sonuçlanan başvurunuz olması durumunda Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da  (ww.turkiye.gov.tr)  adresindeki “e-Devlet Kapısı” uygulaması içinde yer alan “E-Hizmetler” alanındaki “Bireysel Müşteri Hakem Heyeti – Başvuru Formu” nun doldurulması ve bankadan temin edilen yanıtın ilgili başvuruya ek yapılması gerekmektedir.