İK Politikalarımız
İK Politikalarımız

İŞE ALIM VE ORYANTASYON

Seçme ve yerleştirme sistemimizin temel amacı, şirketimiz bünyesine eğitimli, donanımlı, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişime açık, kendisini ve işini geliştirme potansiyeline sahip takım çalışmasına katkıda bulunan şirketimizin değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır. Temel ilkemiz hiç nir ayrım ve ayrıcaklık yapmadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adaylara fırsat eşitliği sağlamaktır.

Şirketimizdeki açık pozisyonlar kariyer sitelerinde ilan edilerek, uygun adaylarla yetkinlik bazlı mülakat süreci gerçekleştiririz. Olumlu değerlendirdiğimiz adayların referans kontrolleri titizlikle yürütülerek pozisyonun bağlı olduğu yöneticinin kararıyla işe alım kararı verilir.

Aramıza katılan tüm çalışanlarımız, genel işleyişi ve kurumsal kültürümüzü tanıtmak amacıyla ilk günden itibaren iş başı eğitimleri içeren bir oryantasyon programına dahil olurlar.

YETENEK YÖNETİMİ

GSD Yatırım Bankası, kendi elemanlarını yetiştirmeyi ve yönetici kademelerine taşımayı ilkesiyle hareket ederek nitelikli, gelecek vaadeden yeni mezun adayları da değerlendirerek şirketimizin ilerideki yönetim kadrolarına şimdiden yatırım yapmaktadır.

Bunun yanı sıra, çalışanların mesleki gelişimi ve kişisel yetkinlikleri yakından gözlemlenip kişilerin kariyer gelişimini destekleyecek hareket planları oluşturularak takip edilir.

EĞİTİM VE GELİŞİM

Bankamız çalışanlarının hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini destekleriz. Her seviyedeki çalışanların eğitim ihtiyaçları İnsan Kaynakları bölümü tarafından belirlenir ve gerekli eğitimler sağlanır. Proaktif eğitim planlamasının yanı sıra şirketimiz çalışanların bireysel eğitim taleplerine olumlu bir yaklaşım göstermektedir.

ÜCRETLENDİRME VE YAN HAKLAR

Şirketimizde brüt ücret politikası uygulanmakta olup, ödemeler her ayın son iş günü gerçekleştirilir. Ücret artışları her yıl Nisan ayında enflasyon ve performans sonuçları göz önüne alınarak belirlenir.

Tüm personelimize özel sağlık  sigortası, hayat sigortası, yemekhane hizmeti ve personel servisi gibi yan haklar sağlanmaktadır. Güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri personeline kurumsal temsil yetkinlerine destek amacıyla yılda iki kez giyim yardımı yapılmaktadır.