Tarihçe
Tarihçe

1998 yılı Aralık ayında GSD Holding'in % 99.9 ortaklığı ile kurulan GSD Yatırım Bankası A.Ş. (GSD Bank), Şubat 1999'da yatırım bankacılığı lisansı aldı. Bankaların, faaliyet göstermeye yetkili bulundukları para ve sermaye piyasalarına yönelik izinlere de hak kazanmış olan GSD Bank faaliyete geçmesini takip eden kısa süre içerisinde ülkemizdeki özel sektöre ait yatırım bankaları arasında piyasa tanınırlığı ve performans rasyoları bakımından en başarılılarından biri oldu.

Bankanın güçlü sermaye, hissedar yapısı ve GSD Grubunun tanınırlığı Banka'nın itici gücünü oluşturduğu gibi, tüm iş ortakları nezdinde Bankaya duyulan güveni pekiştiren önemli unsurlar olmuştur. Banka kuruluşundan bu yana sermaye yeterliliği rasyosunu asgari yasal oran olan %8'in çok üzerinde tutturmuştur

GSD Bank, kuruluşundan bu yana yüksek özsermayesi, sağladığı fonları  ve bünyede bıraktığı karlarını Türkiyenin yeni dinamikler geliştiren girişimcileri ile paylaşarak, büyümesini aktif ve sağlıklı bir yapıya oturtmuş, böylece ülkemizi ve dünyayı aralıklarla etkileyen krizlere karşı bağışıklığını ispat etmiş bir yapı kazanmıştır.