Gayrinakdi Krediler
Gayrinakdi Krediler

TEMİNAT MEKTUPLARI

  • Geçici, kesin, avans, özel (serbest) konulu teminat mektupları.
  • Eximbank performans Yabancı para veya TL kredi teminat mektupları.
  • İhracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların, ihracat projelerinin hazırlık aşamasını desteklemek amacıyla Türk Eximbank tarafından, aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılan kredilerin, garantisi olarak kullandırılan teminat mektuplarıdır.

Prefinansman garanti mektupları.
İhracat sayılan satış ve teslimlere yönelik mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere, yurtdışından sağlanan, yurtiçi bankalar aracılığıyla kullanılan kredilerin teminatı olarak düzenlenen harici garantilerdir.

İTHALAT KREDİLERİ

Akreditifler :
Peşin veya vadeli mal alımlarına yönelik yurt dışına açılan garanti mektubudur.

Kabul aval kredileri
Yurtdışından vadeli mal alımı için başvurulan bir ödeme şeklidir. Kabul kredisi yoluyla, akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili olmak üzere her üç ödeme şekline göre ithalat yapılabilir.

Leasing :

FİNANSAL KİRALAMA(LEASİNG)

Yatırım ve kalkınma bankalarının mevduat kabul etme yetkilerinin bulunmaması nedeni ile Bankacılık Kanunu Madde 4-t maddesinin gereğince finansal kiralama faaliyetleri gerçekleştirebilmektedirler. Buna göre işletmeler orta ve uzun vadeli yatırım malı finansman ihtiyaçlarında doğrudan bankamız aracılığıyla leasing sisteminden yararlanabilmektedirler.

Dış İlişkiler :
GSD Bank, dış ticaret işlemlerine verdiği önem ve müşteri talepleri doğrultusunda, yurtdışından nakdi ve gayrinakdi finansman kaynakları da dahil her türlü hizmeti sağlamada aktif olan bir yatırım bankasıdır.

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI :

  • Peşin Ödemeler
  • İthalat Ve İhracat Akredifleri
  • İthalat Ve İhracat Vesaik Mukabili
  • İthalat Ve İhracat Mal Mukabili
  • İhracat Prefinansman Kredisi
  • İthalat Akrediflerinin İskontosu