Mali Sonuçlar
Mali Sonuçlar

GSD BANK'IN MALİ TABLOLARINDAN SEÇİLMİŞ BÜYÜKLÜKLER

(BDDK'ya göre düzenlenmiş, konsolide olmayan mali tablolardan)

  Denetlenmiş Denetlenmiş Denetlenmiş Denetlenmiş Denetlenmiş Denetlenmiş Denetlenmiş
(Bin TL) 31.12.2018   31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Aktif Toplamı 298.126  297.722  267.751  308.649 110.946 130.856 111.138
Nakdi Krediler  211.293 223.662   182.867  260.677 103.414  123.983 104.046
Garanti ve Kefaletler  1.442.526  1.009.585   748.041  509.95 453.874  492.142 119.474
Özkaynaklar 200.918   136.888 111.410   96.143 90.723   85.867 80.822
Net kar  62.278  25.547   15.342  5.447 4.856  5.045 6.124
Sermaye Yeterlilik Rasyosu  %16,88  %15,14  %15.34  %16.51  %24.68  %22.15 %42.73

 

(UFRS'ye göre düzenlenmiş mali tablolardan)

  Denetlenmiş Denetlenmiş Denetlenmiş
(Bin TL) 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Aktif Toplamı 305.501 109.409 129.261
Nakdi Krediler 248.525  94.671 123.51
Garanti ve Kefaletler 509.095  453.874  492.142
Özvarlıklar 96.929  91.107 86.266
Net kar 5.822  4.841  5.228