Neden GSD Yatırım Bankası?
Neden GSD Yatırım Bankası?

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Kurumsal hedef ve stratejiler doğrultusunda Şirketimizi geleceğe taşıyacak en değerli kaynağın çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, İnsan Kaynakları süreçlerimizi bireysel gelişim planlaması dahilinde nitelikli ve yüksek motivasyona sahip insan gücümüzü geliştirip destekleyecek şekilde yapılandırdık. Çalışanlarımızın verimli ve mutlu bir ortamda çalışarak bankamızın atılımına katkıda bulunmalarını hedefliyoruz. 

Başarı odaklı ve birbirini destekleyen bir kurum kültürünün oluşturulmasına yönelik insan kaynakları sistemlerinin kurulması ve bunun sonucunda varolan huzurlu ve güvenli çalışma ortamının geliştirilerek sürdürülmesi insan kaynakları anlayışımızın temelini oluşturur.

Bu anlayışla GSD Yatırım Bankası, çalışanlarının enerji ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, yeteneklerini sergilemeye uygun bir iş ortamı yaratarak, etkin ve insan odaklı İnsan Kaynakları uygulamaları ile motivasyonu yüksek, kurumuna bağlı çalışanlara sahip olma prensibini benimsemiştir.