İşlem Grubu Adı İşlem Adı Kalem Adı Birim Oran Masraf Adı Birim Tutar Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Para Aktarma EFT EFT EFT Masrafı TL 0 0 2000.00 0 İşlem Başına
Para Aktarma Swift Swift Swift Masrafı USD 25.00 0 500.00 0 İşlem Başına
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri % Faiz 0 0 0 60 Vade 120 aya kadar
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Tahsis Ücreti TL 25.00 0 1250.00 0 İşlem Başına olup , yönetmelikte belirtilen tutarları aşamaz.(Kredi anapara tutarının binde beşini geçemez
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri % Yeniden Yapılandırma TL 50.00 0 0 2 Kalan anapara üzerinden .Kalan vadesi 36 aydan az ise %1 uygulanır
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri % Erken Ödeme TL 50.00 0 0 2 Ödenen tutar üzerinden .Kalan vadesi 36 aydan az ise %1 uygulanır .
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Ekspertiz Ücreti TL 250.00 0 3000.00 0 İşlem Başına olup tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret alınmaz
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Ipotek / Rehin tesis ucreti TL 250.00 0 3000.00 0 İşlem Başına olup tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret alınmaz
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Konut Sigortası TL 0 0 500.00 0 İpotek alınacak ortalama bir gayri menkule yapılacak konut sigortasının yıllık prim tutarıdır. Prim tutarı metrekareye ve konut lokasyonuna göre değişkenlik gösterebilir.
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Dask TL 0 0 300.00 0 İpotek alınacak ortalama bir gayrımenkule yapılacak DASK sigortasının yıllık prim tutarıdır . Prim tutarı metrekareye ve konut lokasyonuna göre değişkenlik gösterebilir.
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Toplam masraflar TL 0 0 8050.00 0
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri % Yıllık Toplam Maliyet 120 Ay için 0 0 0 65 100.000 TL tutarındaki bir kredinin 120 ay vadedeki yıllık toplam maliyetidir. Bütün masraflar dahildir.
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Araştırma Masraf TL 250.00 0 2000.00 0 İşlem Başına olup tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret alınmaz
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri % Faiz 0 0 0 60 vade 36 aya kadar /yıllık faiz +KKDF + BSMV
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri Tahsis Ücreti TL 25.00 0 1250.00 0 İşlem Başına olup , yönetmelikte belirtilen tutarları aşamaz.(Kredi anapara tutarının binde beşini geçemez)
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri Ekspertiz Ücreti TL 250.00 0 3000.00 0 İşlem Başına olup tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret alınmaz
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri Ipotek / Rehin tesisis ucreti TL 250.00 0 3000.00 0 İşlem Başına olup tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret alınmaz
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri Toplam Masraflar TL 0 0 4250.00 0
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri % Yıllık Toplam Maliyet 24 ay için 0 0 0 80 Yıllık toplam maliyete 20.000 TL tutarındaki bir kredi için 24 ay vadede masraflar+ KKDF+BSMV dahil edilmiştir.
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri % Faiz 0 0 0 60 vade 36 aya kadar /yıllık faiz +KKDF + BSMV
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri Tahsis Ücreti TL 25.00 0 1250.00 0 İşlem Başına olup , yönetmelikte belirtilen tutarları aşamaz.(Kredi anapara tutarının binde beşini geçemez
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri Ekspertiz Ücreti TL 250.00 0 3000.00 0 İşlem Başına olup tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret alınmaz
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri Ipotek / Rehin Tesis Ücreti TL 250.00 0 3000.00 0 İşlem Başına olup tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret alınmaz
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri Toplam Masraflar TL 0 0 4250.00 0
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri % Yıllık Toplam Maliyet 24 ay için 0 0 0 80 Yıllık toplam maliyete 20.000 TL tutarındaki bir kredi için 24 ay vadede masraflar+ KKDF+BSMV dahil edilmiştir.
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet TL Çek Tahsilat Ücreti TL 1.00 0 500.00 0 İşlem Başına
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet YP Çek Tahsilat Ücreti TL 1.00 0 500.00 0 İşlem Başına
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet Senet Tahsilatı TL 1.00 0 1500.00 0 İşlem Başına
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet Çek Senet İade Masrafı TL 10.00 0 500.00 0 İşlem Başına
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet Bloke Çek Düzenleme Ücreti TL 100.00 0 2000.00 0 İşlem Başına
Kobi Kredileri Nakit ISF % Faiz Oranı 0 0 0 60
Kobi Kredileri Nakit ISF % Nakdi Kredi Komisyonu 0 0 0 4
Kobi Kredileri Nakit ISF İstihbarat Ücreti TL 0 0 5000.00 0
Kobi Kredileri Nakit ISF Tahsis Ücreti TL 5.00 0 20000.00 0
Kobi Kredileri Nakit ISF % Erken Ödeme / Kapama 0 0 0 4
Kobi Kredileri Nakit ISF İpotek Tesis / Expertiz Ücreti TL 100.00 0 20000.00 0
Kobi Kredileri Nakit ISF İpotek FEK Ücreti TL 100.00 0 2500.00 0
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari % Faiz 0 0 0 60
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari Tahsis Ücreti TL 5.00 0 20000.00 0
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari İstihbarat Ücreti TL 0 0 5000.00 0
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari % Vade Değişikliği TL 10.00 0 0 4
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari % Erken Ödeme / Kapama 0 0 0 4
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari İpotek Tesis / Ekspertiz Ücreti TL 100.00 0 20000.00 0
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari İpotek FEK Ücreti TL 100.00 0 2500.00 0
Kobi Kredileri Nakit Taşıt % Faiz Oranı 0 0 0 60
Kobi Kredileri Nakit Taşıt Tahsis Ücreti TL 5.00 0 20000.00 0
Kobi Kredileri Nakit Taşıt İstihbarat Ücreti TL 0 0 5000.00 0
Kobi Kredileri Nakit Taşıt % Vade Değişikliği TL 10.00 0 0 4
Kobi Kredileri Nakit Taşıt % Erken Ödeme / Kapama 0 0 0 4
Kobi Kredileri Nakit Taşıt Rehin Kaldırma TL 100.00 0 2500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit Teminat Mektubu % Teminat Mektubu Masrafı TL 25.00 0 0 5
Kobi Kredileri Gayri Nakit Teminat Mektubu Referans Mektubu Masrafı TL 25.00 0 10000.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit Akreditifler % İthalat Akreditif Masrafı TL 25.00 0 0 2
Kobi Kredileri Gayri Nakit Bankalar ve Firmalar Lehine Verilen Aval ve Cirolar % Bankalar ve Firmalar Lehine Verilen Aval ve Ciro Masrafları TL 150.00 0 0 5
Kobi Kredileri Gayri Nakit Yurtdışı Garanti Mektupları % Yurtdışı Garanti Mektupları Masrafları TL 150.00 0 0 5
Diğer İşlem Ücreti Diğer Hesap İşletim Ücreti TL 10.00 0 1500.00 0 cari hesaplardan 3 ayda bir
Diğer İşlem Ücreti Diğer Ticari Mü?terilere Gönderilen Extre ücreti TL 5.00 0 1500.00 0 Sayfa Başına
Diğer İşlem Ücreti Diğer Sözleşme/İşlem Fişi/Hesap Araştırma/Dekont Talebi TL 10.00 0 250.00 0 Talep edilen doküman için ilgili dokümanın düzenlenme tarihinden itibaren ilk yıl için ücret alınmaz
Diğer İşlem Ücreti Diğer Borcu Yoktur Yazısı TL 10.00 0 250.00 0 Finansal tüketicinin borcunun bulunmadığına ilişkin talep ettiği bilgi yazısı için bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmaz
Diğer İşlem Ücreti Diğer Bireysel Hesap Özeti Gönderilmesi/Bildirim Ücreti TL 5.00 0 150.00 0 Onaya bağlı bildirim işlemlerinde üçüncü kişi ve kuruluşlara ödenen ücretler dışında ücret tahsil edilmez
Diğer İşlem Ücreti Diğer Yasal Bildirim/Hesap Kat İhtar Ücreti TL 5.00 0 1000.00 0 Yasa gereği yapılması gereken bildirim ve ihbarlarda üçüncü kişilere yapılan ödemeler karşılığında finansal tüketiciden işlemin maliyeti dışında ücret tahsil edilmez
Diğer İşlem Ücreti Diğer % Tahsile gönderilen ihracat vesaiki TL 150.00 0 0 1